*** Do poprawnego działania strona wymaga obsługi JavaScript. *** Your browser does not support JavaScript ***


OFERTA


Wykonawstwo:

1. remonty, naprawy, wykonanie nowych wewnętrznych instalacji elektrycznych budynków i hal
    produkcyjnych

2. remonty, naprawy, wykonanie nowych zewnętrzych instalacju elektrycznych zasilających

3. remonty, naprawy, wykonanie nowych instalacji oświetlenia pomieszczeń, budynków, placów
    oraz ich elementów

4. remonty, naprawy, wykonanie nowych rozdzielni i rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego
    napięcia

5. remonty, naprawy, wykonanie nowychinstalacji suwnic, urządzień dźwigowych

6. remonty, naprawy, wykonanie nowych instalacji odgromowych budynków i budowli

7. remonty, naprawy, wykonanie nowych instalacji oświetlenia awaryjnego budynków

8. remonty, naprawy, wykonanie nowych instalacji iluminacji budynków i budowli

9. naprawy, wykonanie nowych instalacji przeciwoblodzeniowych rynien, placów, ramp i podjazdów

10. linie izolowane napowietrzne (NLK)


Pomiary:

1. pomiary kontrolne i odbiorowe instalacji, rozdzielnic i urządzeń elekrycznych

2. pomiary kontrolne i odbiorowe instalacji i urządzeń elektrycznych suwnic dla UDT

3. pomiary kontrolne i odbiorowe instalacji odgromowych oraz ochron ptrzeciwporażenowych instalacji
    elektrycznych

Wszystkie roboty prowadzone są w oparciu o kosztorysy ofertowe i obmiary wstępne robót uwzględniające wszystkie wytyczne zleceniodawcy.

Po zakończeniu robót zleceniodawca otrzymuje protokół odbioru robót wraz z certyfikatem użytych
do wykonania zlecenia materiałó i urządzeń oraz protokołami pomiarów końcowych robót.

Na wykonane prace udzielamy 36 miesięcznej gwarancji oraz gwarancji producentów na wszystkie użyte matariały i podzespoły.


Współpraca:

Współpracujemy z biurem projektowym posiadającym uprawnienia do projektowania oraz nadzoru nad wykonawstwem instalacji i urządzeń elektrycznych.

 
 
 
 
 

2010-2011 ©  P.H.U. EL-MAR SERWIS